ما با ولایت زنده ایم

ما امروز صد سند غیر قابل خدشه در اختیار داریم که نشان می دهد دولت آمریکا پشت سر ترورها وتروریست ها ئی بوده است که در ایران یادر منطقه واقع شده است .

امام خامنه ای ( دامه برکاته )

/ 0 نظر / 15 بازدید