اوباما رئیس جمهور است ولی در سال 2010ترور می شود.

«بیجان دارووالا» ستاره‌شناس هندی در این باره می‌گوید: متولدان برج اسد بر مردم حکم ریاست دارند و اوباما نیز در برج اسد پا به دنیا گذارده، اما در پیشانی اوباما شاهد بی‌نظمی‌هایی هستیم .11411111/11/1387 تابناک

/ 0 نظر / 14 بازدید