از پانزدهم رجب سال 60 ه ق تا دوم محرم سال 61 ه ق

از پانزدهم رجب سال 60 ه  ق تا دوم محرم سال 61 ه ق

بازهم این روزها حال و هوای شهرمون، حال و هوای محرم را پیدا کرد. بازهم بیرق "یا حسین" بر سر در خانه ها، مغازه ها، حسینیه ها ، مساجد . . .  برافراشته شد و لباس های مشکی زینت بخش عاشقان و عزاداران حسینی و ...، بازهم این ایام بر عاشقان راهش تسلیت باد .

روز پانزدهم‌ رجب‌ 60 ه.ق‌: مرگ‌ معاویه‌ اتفاق افتاد  وخلافت‌ یزید بن‌ معاویه‌ آغاز شد  . در این هنگام یزید به‌ والی‌ مدینه‌ برای‌ اخذ بیعت‌ از امام‌ حسین‌ (علیه السلام) نامه ای فرستاد  . که اواخر رجب‌ 60 ه.ق‌،‌ نامه‌ یزید به‌ والی‌ مدینه‌ رسید و امام‌ حسین(علیه السلام) ‌با یزید بیعت نکرد و بیست‌ و هشت‌ رجب‌ 60 ه.ق‌ امام‌ حسین‌ (علیه السلام) از مدینه‌ به‌ سوی‌ مکه‌ (روز یکشنبه‌) حرکت کرد . سوم‌ شعبان‌ 60 ه.ق‌ بود که امام‌ حسین‌ (علیه السلام) به‌ مکه‌  وارد شد و با خاندانش‌ به خانه‌ عباس‌ بن‌ عبدالمطلب‌ رفتند و‌ مدت چهار ماه‌ و چند روز در مکه ماندند . ازروز دهم‌ رمضان‌ 60 ه.ق‌نامه های مردم کوفه به دست امام رسید از جمله نامه‌ هایی که توسط‌ عبدالله‌ بن ‌سبع‌ الهمدانی‌ و عبدالله‌ بن‌ وال‌ تمیمی ‌به‌ دست امام‌ حسین(علیه السلام) رسید . وهم چنین در روز دوازدهم‌ رمضان‌ 60 ه.ق‌‌ یکصد و پنجاه‌ نامه‌ از کوفه‌ توسط‌ قیس‌ بن‌ مسهر و عبدالرحمن‌ بن‌ عبدالله‌ و عمارة بن‌ عبید  به‌ دست امام‌ حسین(علیه السلام) رسید و چهاردهم‌ رمضان‌ 60 ه.ق‌ نیز نامه‌ سران‌ و مردم‌ کوفه‌ توسط‌ هانی‌ بن‌ هانی‌ السبیعی‌ و سعید بن‌ عبدالله‌ النخعی ‌به‌ امام‌ حسین(علیه السلام) رسید . در روز پانزدهم‌ رمضان‌ 60 ه.ق‌  جناب‌ مسلم‌ بن‌ عقیل‌ به‌ سوی‌ کوفه حرکت کرد ‌. در همین روز امام‌ به‌ رؤسای‌ بصره نامه فرستاد ‌. جناب‌ مسلم‌ بن‌ عقیل در روز‌ پنجم‌ شوال‌ 60 ه.ق ‌به‌ کوفه‌ رسید و‌ هیجده‌ هزارنفر از مردم‌ کوفه‌ با وی بیعت کردند ‌. روز هشتم‌ ذی‌ حجه‌ سال 60 ه.ق‌ (چهارشنبه‌)  عمر بن‌ سعد با لشکری‌ انبوه‌ برای ‌دستگیری‌ امام‌ حسین(علیه السلام) وارد مکه شدند . امام‌ از مکه‌ به‌ سوی‌ کوفه‌ حرکت کردند ‌. ابن‌ زیاد به‌ کوفه‌ رسید .  ‌قصر ابن‌ زیاد توسط‌ مسلم‌ و یارانش محاصره شد ‌. از نهم‌ ذی‌ حجه‌ 60 ه.ق‌ به بعد اتفاقات زیادی رخ داد از جمله توطئة‌ ابن‌ زیاد وپراکنده شدن یاران‌ مسلم واز سوی دیگر جنگ‌ مسلم‌ با سپاه‌ ابن‌ زیاد  و هواخواهی‌ عباس‌ بذائی‌ (قره‌داغی‌) از مسلم‌ و شهادت‌ او به‌ دست‌ سربازان‌ ابن‌زیاد. شهادت‌ مسلم‌ بن‌ عقیل‌ و هانی‌ بن‌ عروه‌ در کوفه‌ به‌ دستور ابن‌ زیاد. فرود آمدن‌ کاروان‌ امام‌ در «ابطح‌» و پیوستن‌ ابن‌ ثبیط‌ بصری‌ و فرزندانش‌ به ‌امام‌.  هم چنین رسیدن کاروان‌ امام‌ حسین(علیه السلام) به مکانی‌ به ‌نام‌ «تنعیم‌» در دو فرسنگی‌ مکه‌ ،  فرود آمدن‌ امام‌ در «صِفاح‌» و دیدار فرزدق‌ شاعر با امام‌. رسیدن کاروان‌ امام‌ در «وادی‌ العقیق‌» و پیوستن‌ عون‌ و محمد فرزندان‌ حضرت‌ زینب‌ (علیهاالسلام) به‌ کاروان‌ امام‌. فرود آمدن‌ امام‌ در «وادی‌ الصّفرا».  فرود کاروان‌ امام‌ در «ذات‌ عِرق‌» و پیوستن‌ گروهی‌ از مسلمانان‌ به‌ امام‌.  فرود کاروان‌ امام‌ در «حاجِر» در ناحیه «بطن‌ الرمه‌» و نوشتن‌ نامه‌ای‌ به‌ مسلم‌ بن ‌عقیل‌ و شیعیان‌ کوفه‌ و ارسال‌ آن‌ توسط‌ قیس‌ بن‌ مسهر صیداوی‌. در روز پانزده‌ ذی‌ حجه‌ 60 ه.ق‌،کاروان‌ امام‌ به «فَیْدْ» رسید  وسپس به طرف . «اجفُر» حرکت کردند . بیست‌ و دوم‌ ذی‌ حجه‌ 60 ه.ق‌، ‌ میثم‌ تمار (صحابه‌ امام‌ علی علیه السلام‌) در کوفه ‌توسط‌ ابن‌ زیاد به شهادت رسید . بیست‌ و ششم‌ ذی‌ حجه‌ 60 ه.ق،‌ کاروان‌ امام‌ به‌ »زروُد«، نزدیکی ‌خزیمیه  رسید  و زهیر بن‌ قین‌ به‌ امام پیوست ‌.  سپس‌ امام‌ به‌ منطقه‌ «زباله‌» در نزدیکی‌ کوفه‌ رسید و خبر شهادت‌ مسلم‌ بن‌ عقیل‌ و هانی‌ بن‌ عروه‌ را شنید . سپس کاروان‌ امام‌ به‌ طرف «ثعلبیه‌»حرکت کرد و شب را در آنجا ماندند وبعد به طرف  «القاع‌». حرکت وبه «درة‌ العقبه‌» در نزدیکی‌ بیابان‌های‌ کوفه‌ رسیدند وسپس  به‌ «شراف‌» رسیده و شبانه‌ در آنجا توقف کردند .  روز بیست‌ و هفتم‌ ذی‌ حجه‌ 60 ه.ق‌ کاروان‌ امام‌ حسین(علیه السلام) با سپاه‌ حر بن‌ یزید ریاحی‌ روبه‌رو شد . ودر در دامنه‌ کوه‌ «ذو حُسَم‌ْ» قرار گرفت و ‌در این جا بود که حرّ از حرکت‌ کاروان‌ امام‌ به‌ سوی‌ کوفه جلوگیری و کاروان‌ امام‌ به‌ منطقه‌ «البیضه‌» حرکت کرد . در تاریخ بیست‌ و هشتم‌ ذی‌ حجه‌ 60 ه.ق‌، کاروان‌ امام‌ از «عُذیب‌ِ الهجانات‌» عبور کرد  و در این روز خبر شهادت‌ عبدالله‌ بن‌ یقطر در کوفه‌ به‌ دست‌ ابن‌ زیاد به امام رسید . کاروان‌ امام‌ از قادسیه‌ حرکت کرد و در «قصر بنی‌ مُقاتل‌» توقف‌ شبانه‌ داشتند .  در دوم‌ محرم‌ 61 ه.ق(روز پنجشنبه‌) کاروان‌ امام‌ به‌ کربلا رسید . و ازطرف  دیگر‌ عمر بن‌ سعد با لشکری‌ انبوه‌ به‌ سوی کربلا حرکت کرد . و . . .

انشا ء الله پیرو راه امام حسین واز یاران با وفایش باشیم .        التماس دعا .

zwnj;امامzwnj; بنzwnj; ذی

/ 0 نظر / 16 بازدید