فضیلت قم (

فضیلت قممشغول تلفن

امام صادق علیهالسلام :
بدان مکه حرم خدا، و مدینه حرم رسول خدا محمد مصطفى صلى الله علیه وآله ، و کوفه حرم امیرالمؤ منین على مرتضى علیه السلام است .
بدان که حرم من وحرم امام زمان قم است .
آگاه باش که بهشت هشت در دارد که سه در آن به قم باز مىشود.
در آنجا زنى از فرزندان من مدفون خواهد شد.نام اوفاطمه معصومه دختر موسى بنجعفر است و شیعیان من بواسطه شفاعت او داخل بهشت مى شوند.(30)
قم همواره دارالمؤ منین ، و جایگاه بسیارى ازاعلام و اکابر محدثین و علماء نامدار شیعه بوده است . اهل قم از دیر باز از شیعیانواقعى اهل بیت عصمت و طهارت بشمار مى آمده اند.
گویند: زمانى حاکمى سنى مذهب بهولایت قم منصوب شد. روزى بزرگان شهر را احضار کرد و خطاب به آنان گفت : شنیده امشما خلفاء ثلاثه را دشمن مى دارید، و نام ایشان را بر اولاد خود نمى گذارید. بخداسوگند، اگر کسى را نزد من نیاورید که نامش یکى از آنان باشد شما را عقوبت مى کنم .
مردم قم سه روز مهلت خواستند، وسعى وافر بریافتن چنین شخصى نمودند. لکن کسى رانیافتند. ناچار مردى غریب و قبیح و مبتلا به همه امراض را نزد حاکم آوردند. حاکمچون او را بدید، دشنام داد، و با ناراحتى گفت : پس از چند روز چنین شخص زشت و بیمارو معیوبى را آورده اید !؟
زیرکى گفت : اى امیر، هر چه مى خواهى بکن . ولى بدانکه در آب و هواى قم ، ابوبکر نامى بهتر از این پرورش نمى یابد.
این حکایت درباره شیعیان سبزوار نیز مشهور است(31).

/ 0 نظر / 15 بازدید