به یاد شهدا

 

گونی بزرگی را گذاشته بود روی دوشش و توی سنگرها جیره پخش می کرد.                    بچه ها هم با او شوخی می کردند.
- اخوی دیر اومدی.- برادر می خوای بکُشیمون از گُشنگی؟- عزیز جان ! حالا دیگه اول میری سنگر فرماندهی برای خودشیرینی؟گونی بزرگ بود و سرِ آن بنده ی خدا پایین. کارش که تمام شد. گونی را که زمین گذاشت همه شناختنش.                                                                                  او کسی نبود جز محمود کاوه ، فرمانده ی لشکر. 

 

آن قدرعاشق و دلباخته ي امام(ره)بود که همه جا ارادت خودش را به ايشان نشان مي داد.يک بار که بني صدر به دانشگاه افسري آمده بود، با شجاعت شعار داد فرمانده کل قوا خميني روح خدا
وقتي بني صدر اين را شنيد فقط يک چيز گفت دانشکده افسري هم از دست رفت.
شهيد ولي الله فلاحي 
/ 0 نظر / 16 بازدید