مراقب باش :

مراقب افکارت باش آن ها به گفتار تبدیل می شوند .

مراقب گفتارت باش آن ها به کردار تبدیل می شوند .

مراقب کردارت باش آن ها به عادت تبدیل می شوند .

مراقب عادتت باش آن ها به شخصیت تبدیل می شوند .

مراقب شخصیتت باش آن ها به سرنوشت تبدیل می شوند .

/ 0 نظر / 32 بازدید