عنایت حق در خواندن سوره حمد

عنایت حق در خواندن سوره حمد

امام عسگری از آباء و اجداد طاهرینش ، از امیرمؤ منان امام علی علیه و علیهم الصلاة و السلام از پیامبر اکرم نقل می کند :
خدای تبارک و تعالی فرمود : من سوره فاتحه الکتاب را بین خود و بنده ام تقسیم کرده ام . پس نیمی از آن برای من ، و نیم دیگر برای بنده من می باشد . و برای بنده من است هر چه از من طلب کند ، یعنی آنچه از من بخواهد به او عطا می کنم .
هنگامی که عبد گوید : بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند جل جلاله فرماید : بنده من ، به نام من آغاز کرد . بر من لازم است کارهایش را به نفع او تمام کنم و نواقص امور او را تکمیل نمایم و احوال او را مبارک سازم .
وقتی عبد می گوید : الحمد لله رب العالمین
خداوند می فرماید : بنده ام مرا ستایش کرد و دانست که نعمتهای او از جانب من است ، و بلاهائی که از او دفع می گردد بواسطه فضل و لطف من است ، پس شما گواه باشید که من نعمتهای اخروی را به نعمتهای دنیوی او خواهم افزود ، و عذاب آخرت را از او دفع می کنم چنانچه بلای دنیا را از او برطرف ساختم .
آنگاه که عبد می گوید : الرحمن الرحیم
خداوند می فرماید : بنده ام گواهی داد که من رحمن ورحیم هستم . شما را گواه می گیرم که حظ وافر و بهره کامل از رحمت و عطای خویش به او عنایت کنم .
زمانی که می گوید : مالک یوم الدین
خداوند می فرماید : همانطور که بنده ام اعتراف کرد من مالک روز جزاء هستم ، من نیز حساب او را در قیامت آسان می کنم . حسنات او را می پذیرم و از سیئات او می گذرم .
وقتی عبد می گوید : ایاک نعبد
خداوند می فرماید : بنده من راست گفت . او فقط مرا می پرستد . شما را گواه می گیرم که ثوابی به عبادت او بدهم که همه مخالفان پرستش من بر او غبطه خورند (1) .
هنگامی که بنده می گوید : ایاک نستعین
خدای عزوجل می فرماید : بنده ام از من یاری طلبید و به من پناهنده شد . پس شما را گواه می گیرم که او را در کارهایش یاری کنم و در سختیها دستگیری نمایم .
عبد می گوید : اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم
خداوند فرماید : این بخش از سوره برای بنده من است و برای اوست هر چه بخواهد . دعا یش را اجابت کنم و آرزویش را بر آورم ، و از آنچه ترسید او را ایمن سازم .

(کشکول جبهه فصل اول)

/ 1 نظر / 20 بازدید