لطیفه

لبخندعربى بیابانى کیسه اى پر از پول را دزدید، سپس داخل مسجد شد که نماز جماعت بخواند و اسم او موسى بود، امام جماعت این آیه را در نماز خواند: و ما تلک بیمینک یا موسى یعنى اى موسى در دستت چیست ؟ موسى که اقتداء کرده بود نمازش را شکست و پول را جلوى او انداخته و گفت : به خدا قسم که تو ساحر و جادوگرى

/ 1 نظر / 14 بازدید
سید مصیب سعادتدار

این روایت هم با کمی دخل و تصرف مناسب ساخت یک تئاتر کوچک است .