هفت آیه از قرآن کریم که با سین شروع می‌شود

در آستانه قرارگرفتن در روزهای آغازین سال نو سفره هفت سین را با هفت سین قرآنی مهیا کنیم .

علامه مجلسی گفته است: «آسمان هفت طبقه و زمین هفت طبقه است و هفت ملک یا فرشته موکل بر آنند و اگر موقع تحویل سال، هفت آیه از قرآن مجید را که با حرف سین شروع می‌شود بخوانند آنان را از آفات زمینی و آسمانی محفوظ می‌دارند.»

هفت آیه از قرآن کریم که با «س» شروع می‌شود به این شرح است:

۱) سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (سوره رعد آیه ۲۴)

۲) سلام قولاً من رب رحیم (سوره یس آیه ۵۸)

۳) سلام علی ابراهیم (سوره صافات آیه ۱۰۹)

۴) سلام علی موسی و هرون (سوره صافات آیه ۱۲۰)

۵) سلام علی ال یاسین (سوره صافات آیه ۱۸۱)

۶) سلام علی المرسلین (سوره صافات آیه ۱۸۱)

۷) سلام هی حتی مطلع الفجر (سوره قدر آیه ۵)


/ 0 نظر / 98 بازدید