رضا شاه و الفاظ عربى در زبان فارسى

لبخند

رضا شاه و الفاظ عربى در زبان فارسى

نقل شده است که رضا شاه دستور داد الفاظ عربى باید از فارسى محو شود و روزنامه ها و نامه هاى ادارى فقط با الفاظ فارسى نوشته شود، روزنامه ها مى خواستند در عنوان و تیترشان بنویسند اعلى حضرت از مازندران حرکت کرد به طرف تهران ، دیدند حرکت لفظ عربى است با خط درشت نوشتند گنده آقا از مازندران جنبید به تهران .

و نیز گویند

جمعى از رؤ ساى ادارات و بعضى از وزراء در جلسه دیر آمد شاه به او گفت : چرا دیر آمدى ؟ (او مى خواست به شاه بگوید قربانت گردم در جلسه وزراء شرکت کرده بودم ) دید که قربانت عربى است لفظ جلسه عربى است و شرکت هم عربى است ، در جواب گفت : برخیت گردم در نشیمنگاه بار برداران انبارى مى کردم

خزائن ملااحمد نراقى

/ 1 نظر / 18 بازدید
سید مصیب سعادتدار

این مطالب باب ذوق من است هم ادبی هم طنز جون میده چند نفرو داشته باشی با یه دوربین سریع اینو یک کلیپ کوتاهش کنی .