نقل از بزرگان

بپرهیز که در بزرگی خود را همانند خداوند پنداری و در شکوهخداوندی همانند او دانی، زیرا خداوند هر سرکشی را خوار میسازد و هر خودپسندی را بیارزش میکند.

 حضرت علی علیه السلام

/ 1 نظر / 14 بازدید
سید مصیب سعادتدار

بی نهایت تاثیر گذار بود سعی می کنم حتما رعایت کنم .